Phụ phí xăng dầu DHL, FEDEx, UPS

Phụ Phí Xăng Dầu Các Hãng Vận Chuyển

Phụ phí xăng dầu thường được nhắc đến trong vận chuyển hàng hóa quốc tế, mỗi hãng vân tải có một mức phí phụ phí xăng dầu khác nhau và thay đổi theo tháng, tuần tùy vào đơn vị, vậy phụ phí xăng dầu được định nghĩa như thế nào, có ảnh hưởng đến cước phí gửi hàng đi nước ngoài hay không? Tra cứu phụ phí xăng dầu làm sao….

Bảng phụ phí xăng dầu các hãng này được chúng tôi cập nhật dựa vào thông báo chính xác từ hàng vẫn chuyển DHL, Fedex và UPS. đảm bảo chính xác và kịp thời cho bạn.

  • Phụ Phí xăng dầu tháng 12/2023 DHL: 31.50%
  • Phụ Phí xăng dầu tháng 11/12/2023 UPS: 30,25%
  • Phụ Phí xăng dầu tháng 17/12/2023 Fedex: 28.50%

Phụ phí xăng dầu DHL, FEDEx, UPS
Phụ phí xăng dầu các hãng DHL, phụ phí xăng dầu fedex, phụ phí xăng dầu ups

Phu phí xăng dầu là gì?

Phụ phí xăng dầu và nhiên liệu ( Fuel Surcharge ) viết tắt PPXD như tên gọi đã phần nào định nghĩa được ý nghĩacủa nó, PPXD là một khoản phụ phí được các hãng chuyển phát nhanh quốc tế tính cộng thêm đối với khách hàng hoặc đơn vị gửi hàng, do sự biến động của giá nhiên liệu và xăng dầu.

Với mỗi hãng vận chuyển có một mức phụ phí xăng dầu cao thấp khác nhau, thay đổi theo thời gian, như DHL là theo tháng còn UPS, Fedex theo tuần.

Bảng PPXD các Dịch vụ DHL, Fedex, UPS mới nhất

ThángPP XD DHLPP XD FedexPP XD UPS
Tháng 1231.50%28.50%30,25%
Tháng 1133,50%30.5%33,50%
Tháng 1031%32%33,25%
Tháng 931%32%35.25%
Tháng 826.75%31.00%34,50%
Tháng 726.75%31.50%34.50%
Tháng 624.75%26.50%29.50$
Tháng 524.25%25.00%28,00%
Tháng 425.75%24.50%27,50%
Tháng 3
29.25%
29.25%29,75%
Tháng 235.50%29.00%
32,00%
Tháng 129.25%
28.50%
32,25%

Phụ Phí xăng dầu DHL, Fedex và UPS

Phụ phí xăng dầu tháng 12 DHL: 31.50%

Phụ Phí xăng dầu Tháng 10 2023: DHL 31%

Phụ phí xăng dầu tháng 9 2023 hãng DHL 26.75%, , 11/9/2023UPS: 34,50% , 10/9 Fedex: 31.50%

Phụ phí xăng dầu tháng 8 2023 hãng DHL 24.75%, , Tuần đầu tháng 7 của hàng UPS: 29,50% , Fedex: 28.00%

Phụ phí xăng dầu tháng 7 2023 hãng DHL 24.25%, tháng 6 là 25.75%, tháng 5 28.25%, Tuần đầu tháng 7 của hàng UPS: 28% , Fedex: 25% tăng 0.5%

Phụ phí xăng dầu tháng 6 2023 hãng DHL 25.75% so với tháng 5 28.25%, UPS tăng 1%, Fedex giảm 0.5%

Phụ phí xăng dầu tháng 4 2023 hãng DHL không thay đổi vẫn 29.50%, UPS tăng 1%, Fedex giảm 0.5%

Phụ phí xăng dầu DHL năm 2023:

Ppxd DHL thay đổi theo từng tháng và phụ thuộc vào giá nhiên liệu thế giới được thông báo trên website DHL:

ThángPhụ phí
Tháng 8 202324.75%
Tháng 7 202324.25$
Tháng 6 202325.85%
Tháng 5 202328.25%
Tháng 4 202329.25%
Tháng 2 202329.25%
Tháng 1 202331.50%
Tháng 12 202236%
Tháng 11 202232.24%
Tháng 10 202232.75%
Tháng 9 202234.00%
Tháng 8 202239.50%
Tháng 7 202237.50%
Tháng 6 202235.75%
Tháng 5 202232.25%
Tháng 4 202225.50%
Tháng 3 202223.50%
Tháng 2 202220.50%
Tháng 1 202221.25%
Tháng 12 202122.25%
Phụ Phí xăng dầu DHL từ đầu năm 2022 đến nay
Năm20192020202120222023
Tháng 1217.50%11.75%22.25%36%
Tháng 1117.75%11.50%19.75%32.24%
Tháng 1017.00%12.25%18.25%32.75%
Tháng 0918.00%12.00%18.75%30.74%
Tháng 0817.25%11.25%18.50%39.50%
Tháng 0718.50%8.75%17.75%37.50%
Tháng 0618.50%8.00%17.00%35.75%25.75%
Tháng 0518.00%11.00%17.00%32.25%28.25%
Tháng 0418.00%15.50%16.50%25.50%29.25%
Tháng 0316.00%17.75%15.00%23.50%35.50%
Tháng 0215.25%18.75%14.00%20.50%29.25%
Tháng 0117.25%18.25%12.50%21.25%21.50%
PP XD DHL các năm gần đây

Có thể nhận thấy mức phụ phí xăng dầu DHL tăng giảm không cố định, từ năm 2021 đến hiện tại tăng đều theo các tháng, riêng tháng 8 năm 2021 và tháng 8/2022 tăng gấp 2,5 lần.

Năm 2023 tháng 5 giảm được 1 % với tháng 4.

Phụ Phí xăng dầu Fedex:

Phụ phí xăng dầu Fedex thay đổi theo tuần, được thông báo trên website hãng Fedex hàng tuần

04 tháng mười hai, 2023 – 10 tháng mười hai, 2023: 29.50%

09 tháng mười, 2023 – 15 tháng mười, 2023: 32%

02 tháng mười, 2023 – 08 tháng mười, 2023: 32%

11 tháng chín, 2023 – 17 tháng chín, 2023 31.00%

31 tháng bảy, 2023 – 06 tháng tám, 2023 26.50%

10 tháng bảy, 2023 – 16 tháng bảy, 2023: 24.50%

Cập nhật 03 tháng bảy, 2023 – 09 tháng bảy, 2023: 25%

26 tháng sáu, 2023 – 02 tháng bảy, 2023: $2.254: 24.50%

19 tháng sáu, 2023 – 25 tháng sáu, 2023: $2.260: 24.50%

12 tháng sáu, 2023 – 18 tháng sáu, 2023: $2.146: 23.50%

05 tháng sáu, 2023 – 11 tháng sáu, 2023: $2.186: 24.00%

29 tháng năm, 2023 – 04 tháng sáu, 2023: $2.217: 24.50%

Tháng 5/2023

29 tháng năm, 2023 – 04 tháng sáu, 2023 24.50%

  • 15 tháng năm, 2023 – 21 tháng năm, 2023: 23.50%
  • 08 tháng năm, 2023 – 14 tháng năm, 2023 24%
  • 24 tháng tư, 2023 – 30 tháng tư, 2023 26.50%
  • 17 tháng tư, 2023 – 23 tháng tư, 2023 :27.00%
  • 10 tháng tư, 2023 – 16 tháng tư, 2023: 27.50%
  • 3 tháng tư, 2023 – 9 tháng tư, 2023: 26.50%

Tháng 5/2023

  • 15 tháng năm, 2023 – 21 tháng năm, 2023: 23.50%

Phụ Phí xăng dầu Fedex Tuần này 25% giảm 1.5% so với tuần trước

image 3
Phụ phí xăng dầu Fedex theo tuần từ tháng 6 đến tháng 8 hiện nay

Phụ phí xăng dầu UPS:

PPXD UPS được thay đổi và thông báo hàng tuần cho khách hàng tại website UPS: 2023/10/09 là 34.75%

2023/12/0431%
2023/10/0934.75%
2023/10/0235.25%
2023/09/1134,50%
2023/07/3129,50%
Ngày có hiệu lúcPhụ Phí
2023/10/0235.25
2023/07/3129,50%
2023/07/1028,00%
2023/07/0328,00%
2023/06/2627,75%
2023/06/1927,75%
2023/06/1226,75%
2023/06/0527,50%

Cập nhật phụ phí xăng dầu hãng UPS có hiệu lực mới nhất ngày 03/07/2023 là 28%

PPXD UPS đến 05/06/2023 là 27.50%

PPXD UPS Tuần 3 tháng 5 2023/05/15: 26.50%

PPXD UPS Tuần 1 tháng 5: 2023/05/01 28,00% Giảm 1.75% với tuần vừa rồi tháng 4

PPXD UPS Tuần 3 tháng 4: 2023/04/03: 30,25% Giảm 0.5%

PPXD UPS Tuần 3 tháng 4: 2023/04/03: 30,75%

PPXD UPS Tuần đầu tiên tháng 4: 2023/04/03: 29,75%

Lịch sử phụ phí nhiên liệu trong 90 ngày của UPS
Các ngày hiệu lựcPhụ phí
2023/05/0827.00%
2023/05/0128.00%
2023/03/2032,25%
2023/03/06
32,00%
2023/02/2732,25%
2023/02/0640.75%
2023/01/0233,25%
2022/12/2633,25%
2022/11/3135,50%
2022/10/3137.75%
2022/08/2235,25%
2022/08/1535,00%
2022/08/0837,75%
2022/08/0137,25%
2022/07/2538,50%
2022/07/1837,50%
2022/07/1143,75%
2022/07/0443,75%
2022/06/2743,50%
2022/06/2043,50%
2022/06/1342,00%
2022/06/0639,00%
2022/05/3039,00%
Phụ phí xăng dầu UPS 90 ngày gần nhất

Các loại phí phát sinh trong vận chuyển quốc tế và cách tra cứu:

Trong chuyển phát nhanh quốc tế, ngoài cước phí gưỉ hàng còn có các loại phí khách nhau tùy vào kiện hàng của bạn, kích thước, trọng lượng, thời điểm dịch bệnh, khu vực gửi hàng có bị vùng sâu, vùng xa khu vực hẻo lánh, khu vực chiến sự hay phí phát hàng ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết….

Hướng dẫn tính phụ phí xăng dầu và nhiên liệu cụ thể:

Ví dụ thực tế, bạn cần gửi 1 kiện hàng đi Mỹ 1kg hàng thực phẩm khô cá, báo giá công ty lúc này là 45usd với dịch vụ DHL, 43 usd Fedex, 42 usd UPS. với mức phụ phí xăng dầu từng hãng lần lượt tháng 8 này là: DHL: 39.5%, Fedex 38%, UPS 39%. Tỷ giá đồng USD bán ra tại VCB hiện tại là 23600 đ/1usd

Vậy cước thực tế bạn thanh toán cho đơn vị gửi hàng đi Mỹ sẽ được tính như sau:

Tổng giá cước = (Cước 1kg * Số kg cần gửi * PPXD) * (tỷ giá USD). Vậy 1kg hàng như trên đi Mỹ sẽ có giá

Gửi bằng dịch vụ DHL: 45*1*1.395*23600 = 1481.490 đ

Gửi bằng dịch vụ Fedex: 43*1*1.38*23600 = 1465.560 đ

Gửi bằng dịch vụ UPS: 42*1*1.39*23600 = 1377.768 đ

Có thể thấy nếu gửi hàng thực tế số kg gửi cao hơn nhiều lên hàng mức +100kg thì cước chênh lệch các hãng là đáng kễ, có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ thích hợp tiết kiệm chi phí gửi hàng.

Khi được gửi hàng đi nước ngoài, bạn nên tìm hiểu thông tin phụ phí nhiên liệu trong các tháng mình dự định sẽ gửi hàng của hãng là bao nhiêu, từ đó có thể tính toán thời điểm gửi hàng sao cho hợp lý và tiết kiệm chi phí.

Các Dịch vụ gửi hàng quốc tế ưu việt tại Viet An Express

Gửi Hàng ECommerce Đi Nước Ngoài:

Gửi Hàng Đi Singapore:

Gửi Hàng Đi Canada Gía Rẻ

Gửi Hàng Đi Úc Giá Rẻ

Các yêu tố ảnh hưởng đến Gửi Hàng Đi Mỹ

Rate this post

Nhắn messenger

Gọi tư vấn Hương Nguyễn