HSCode là gì

Mã HSCode (Hay còn gọi là Mã số HS) là hệ thống mã số quốc tế được sử dụng để phân loại các mặt hàng trong thương mại quốc tế. Mã HSCode giúp xác định một cách chính xác loại sản phẩm hoặc hàng hóa để áp đặt thuế quan, thực hiện kiểm tra hải quan và thống kê thương mại quốc tế. Mã HSCode thường gồm 6 chữ số, nhưng có thể được mở rộng thành 8, 10 hoặc thậm chí 12 chữ số để phân loại sản phẩm cụ thể hơn.

Mã HSCode quan trọng trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu, và nó có thể khá phức tạp. Nếu bạn cần sự hỗ trợ hoặc thông tin cụ thể về mã HSCode cho một loại sản phẩm nào đó, vui lòng cung cấp thêm thông tin về sản phẩm hoặc hàng hóa cụ thể để tôi có thể giúp bạn tìm mã HSCode chính xác. Tìm hiểu tầm quan trọng của hs code trong vận chuyển quốc tế ngay.