Viet An Express (VAX) ủy quyền và quy định gửi hàng

ỦY QUYỀN VÀ QUY ĐỊNH GỬI HÀNG

1.    Định nghĩa

 1. “Chúng tôi”, “VAX” có nghĩa là Viet An Express..
  1. “Bạn” hoặc “các bạn” có nghĩa là Người gửi (hàng) và Người có tên tại mục “Người gửi  hàng” trên Phiếu giao nhận hàng.
  1. “Người gửi” là người có tên tại mục “Người gửi hàng” trên Phiếu giao nhận hàng.
  1. “Người giao hàng” có nghĩa là người mang gói hàng đến cho chúng tôi. Người giao hàng không nhất thiết phải là người có tên ở mục “Người gửi hàng” trên Phiếu giao nhận hàng.
  1. “Người nhận” có nghĩa là người có tên ở mục “Người nhận hàng” trên Phiếu giao nhận hàng.
  1. “Người ký nhận” có nghĩa là người hoặc bên tiếp nhận gói hàng ở địa chỉ giao hàng.
  1. “Gói/Kiện hàng” có nghĩa là tất cả các gói hàng hoặc bưu kiện được Người gửi hàng yêu cầu chúng tôi nhận chuyển phát.
  1. “Phiếu giao nhận hàng” có nghĩa là bất kỳ vận đơn giấy hoặc mẫu đơn điện tử có giá trị tương đương nào liên quan đến gói hàng.
  1. “Ngày làm việc” có nghĩa là các ngày thứ hai đến thứ bảy, trừ ngày lễ được chính phủ nước Việt Nam qui định (Ngày nghỉ cụ thể có thể thay đổi theo thông báo của VAX)
  1. “Điều khoản và điều kiện” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện cơ bản được đề cập dưới đây, có thể được chúng tôi sửa đổi hoặc bổ sung theo từng thời điểm.

2.    Ủy quyền và chấp thuận các “Điều khoản và điều kiện” của chúng tôi

Việc bạn sử dụng dịch vụ của Viet An Express hoặc mang kiện hàng đến cho chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý thay mặt cho Người gửi hàng, Người nhận hàng và bất kỳ người nào đang có hoặc nhận được quyền lợi từ kiện hàng, rằng bạn và người đó sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện. Đồng thời cũng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý ủy quyền cho chúng tôi thay mặt bạn thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa được yêu cầu bởi cơ quan hải quan.

3.    Danh mục hàng cấm gửi

 • Các mặt hàng sau đây thuộc mặt hàng không được phép vận chuyển và bạn đồng ý không đưa bất kỳ mặt hàng nào sau đây vào gói hàng vận chuyển:
  • Thuốc phiện, hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.
  • Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, vũ khí thô sơ như dao, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ…
  • Hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.
  • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
  • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ
  • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu
  • Phôi in, Giấy in, Mực in tiền, Máy đúc tiền, dập tiền kim loại.
  • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
  • Khoáng sản
  • Gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên
  • Động, thực vật hoang dã, quý hiếm
  • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  • Các sản phẩm khác thuộc danh mục Hàng hóa cấm vận chuyển xuất khẩu theo chính sách của Viet An Express hoặc theo quy định của Nhà nước tùy vào từng thời điểm
  • Người gửi phải đền bù tất cả các khoản bồi thường, chi phí và phí phát sinh mà chúng tôi phải chịu do gói hàng của bạn có chứa vật phẩm được liệt kê trong Phần 3.1 gây ra. Viet An Express có quyền hủy đơn hàng trên hệ thống và không vận chuyển hoàn lại. Người gửi hàng có thể tự đến nhận lại đơn hàng của mình. Nếu không Viet An Express sẽ toàn quyền tiêu hủy đơn hàng.

4.     Miễn trừ trách nhiệm

 • Chúng tôi có thể nhận chuyển phát nhưng không chịu trách nhiệm bồi thường về các mặt hàng sau: Vật phẩm dễ vỡ, vật phẩm mỏng manh, kính thiết kế, pha lê, khung ảnh, gạch lát sàn hoặc bất kỳ mặt hàng nào có chứa áp lực nhạy cảm, v.v.
  • Chương trình bảo hiểm lô hàng không có sẵn cho những hàng được phân loại trong phần này.
  • Hàng hóa đã được giao đúng thoả thuận, hàng hóa bị hư lại, mất mát do lỗi của bên Gửi hàng, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu hủy do nội dung bên trong vi phạm các qui định cầm gửi của pháp luật hoặc do không xác minh được nguồn gốc, xuất xứ, Người gửi không cung cấp đầy đù thông tin các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc giao hàng dẫn đến  các thiệt hại như hàng hóa hư hỏng do để lâu, bị phạt vi phạm, bị tịch thu hàng hoá.
  • Hàng hóa cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hoặc hóa đơn VAT đi kèm. Nếu không, Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hóa bị quản lý thị trường và các cơ quan chức năng thu giữ theo quy định của pháp luật.
  • Đối với những trưởng hợp khách quan như: thời tiết mưa bão, lụt lội, hàng hoá có thể

giao trễ so với dự kiến.

5.    Quyền kiểm tra hàng hóa

 • Chúng tôi có quyền mở và kiểm tra một lô hàng ngay cả khi chưa thông báo cho bạn vì lý do an toàn, an ninh, hải quan hoặc các lí do theo quy định khác.
  • Tương tự, có một số trường hợp các quan chức chính phủ có thể yêu cầu mở và kiểm tra một số gói hàng nhất định. Chúng tôi cần tuân thủ theo các hướng dẫn từ họ. Việc thông báo trước cho Người gửi hàng hoặc Người nhận hàng là không cần thiết.

6.    Quy định bảo hành và bồi thường từ người gửi hàng

 • Theo Quy định về quản lý hàng hóa vận chuyển, công ty yêu cầu người gửi hàng cung cấp tài liệu nhận dạng cá nhân (ví dụ: Thẻ CMND/CCCD Việt Nam, Hộ chiếu) cho nhân viên của chúng tôi khi gửi hàng
  • Người gửi hàng sẽ cung cấp thông tin chính xác theo yêu cầu trong Ghi chú lô hàng, bao gồm nhưng không giới hạn:
   • Tên, địa chỉ (bao gồm mã bưu chính) và số liên lạc;
   • Tên người nhận, địa chỉ (bao gồm mã bưu chính) và số liên lạc;
   • Mô tả lô hàng, ví dụ: loại hàng, số lượng kiện hàng, giá trị khai báo
   • Các hình thức dịch vụ; và các hướng dẫn đặc biệt khác, nếu có.

7.    Phí giao hàng và các khoản phí khác

 • Phí giao hàng sẽ được Người đi gửi hàng thanh toán và được tính dựa trên các phương pháp sau:
  • Trọng lượng thực tế và trọng lượng DIM
  • So sánh trọng lượng thực tế và trọng lượng DIM (xem xét chiều dài * chiều rộng * chiều cao) cm/5000. Đối với phương pháp này, trọng lượng khác nhau có các khung giá khác nhau và phí giao hàng thực tế của gói hàng phụ thuộc vào khung giá của trọng lượng thực tế hoặc trọng lượng DIM, tùy theo giá trị nào cao hơn
  • Các khoản phí khác(ví dụ: phụ phí hàng nặng, phụ phí bảo hiểm, phụ phí khu vực, phụ phí hàng hóa đặc biệt…) cũng có thể được áp dụng cho gói hàng của bạn. Tất cả các chi phí có thể thay đổi mà không cần thông báo trước
  • Trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ gói hàng nào giới hạn ở tổn thất và thiệt hại trực tiếp
  • Đối với hàng hóa có giá trị cao, Người gửi hàng hoặc Người gửi cần mua dịch vụ bảo hiểm của chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện bồi thường theo chính sách nếu gói hàng bị mất hoặc hư hỏng.

8.    Các điều khoản giao hàng

 • Việc giao hàng được xem là hoàn thành khi gói hàng được gửi đến địa chỉ của Người nhận hàng được chỉ định trong Ghi chú của gói hàng, không nhất thiết phải là tên cá nhân của Người nhận hàng.
  • Nếu Người nhận hàng không có sẵn tại địa chỉ, chúng tôi có thể giao gói hàng cho bất kỳ người nào có sẵn tại địa chỉ của Người nhận hàng (ví dụ: đồng nghiệp, thành viên gia đình, văn phòng quản lý), người tiếp nhận địa chỉ của Người nhận hàng hoặc bất kỳ người nào được Người gửi hàng ủy quyền.
  • Vì sự an toàn của gói hàng, chúng tôi sẽ không giao gói hàng đến một địa điểm mà không có bất kỳ Người nhận nào, ngay cả khi có yêu cầu của Người gửi hàng và / hoặc Người nhận hàng.
  • Chúng tôi sẽ không giao gói hàng đến một địa chỉ khác với địa chỉ của Người nhận hàng cụ thể trong Ghi chú của gói hàng trừ khi có hướng dẫn từ Người gửi hàng. Người nhận hàng sẽ liên hệ với Người gửi hàng để đưa ra những yêu cầu như vậy.
 • Sau ngày giao hàng ước tính, trong trường hợp giao hàng không thành công trong lần thử đầu tiên, chúng tôi sẽ cố gắng giao lại gói hàng trong vòng 3 ngày làm việc tiếp theo mà không phải trả thêm phí (sẽ có tối đa 3 lần giao hàng thực hiện).
  • Nếu chúng tôi tin rằng thông tin của Người nhận hàng do Người gửi hàng cung cấp là không chính xác hoặc không đầy đủ, chúng tôi sẽ tạm dừng chuyển phát gói hàng và nhận hướng dẫn từ Người gửi hàng.

9.    Chỉnh sửa địa chỉ và định tuyến

 • Nếu yêu cầu chỉnh sửa định tuyến được thực hiện sau khi Người gửi hàng cung cấp địa chỉ chính xác, Người gửi hàng có thể phải chịu thêm phụ phí thay đổi địa chỉ nhận hàng. Nếu Người nhận hàng yêu cầu thay đổi địa chỉ giao hàng, Người nhận hàng sẽ liên hệ với Người gửi hàng – người sẽ hướng dẫn chúng tôi định tuyến lại
  • Tất cả các yêu cầu chỉnh sửa định tuyến có thể phải trả phụ phí.

10.  Chứng thực giao hàng

 1. Chữ ký yêu cầu từ Người nhận hàng sẽ được sử dụng để chứng thực việc giao nhận
  1. Trong trường hợp Người nhận không phải là Người nhận hàng có tên trên vận đơn, chuyển phát nhanh của chúng tôi sẽ sử dụng các phương thức hợp lý để xác định danh tính của Người nhận. Chữ ký riêng của Người nhận sẽ được yêu cầu để chứng thực việc giao nhận
  1. Trong những trường hợp đặc biệt không thể có được chữ ký, sẽ có ghi chú từ những người giao nhận của chúng tôi. Chữ ký có thể không được lấy vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, ví dụ như sự bất lực về thể chất của Người nhận.

11.  Gói hàng không gửi được và quy định trả hàng

 1. Một gói hàng được xem là không thể gửi được trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi Người gửi hàng yêu cầu hủy giao hàng và / hoặc trả lại gói hàng vì bất kỳ lý do gì.
  1. Gói hàng không gửi được sẽ được trả lại cho Người gửi hàng với chi phí của Người gửi hàng, nếu không gói hàng đó có thể được phát hành, xử lý hoặc bán bởi chúng tôi mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người gửi hàng hoặc bất kỳ ai khác.
  1. Tất cả phí giao hàng và các chi phí khác được trả mà Người gửi hàng phải trả cho gói hàng sẽ không được hoàn lại.
  1. Nếu gói hàng được trả lại tại địa điểm được Người gửi hàng chỉ định, chúng tôi sẽ liên hệ với Người gửi hàng trong vòng 7 ngày làm việc và thông báo ngày đến để Người gửi hàng sẽ thu thập gói hàng và thanh toán chi phí vận chuyển phát sinh từ điểm lưu giữ hàng hóa của Viet An Express đến địa điểm mà người gửi hàng chỉ định.
  1. Trường hợp Hàng hóa không phát được và không chuyển hoàn được do Người gửi khàng không chỉ định địa chỉ nhận lại hàng thì hàng hóa sẽ được lưu giữ tại địa điểm lưu giữ Hàng hóa của Viet An Express. Chi phí lưu giữ sẽ được tính sau 14 ngày kể từ ngày chuyển hoàn không thành công. Phí lưu giữ được tính theo khu vực gửi hàng/phát hàng và Người gửi hàng phải thanh toán chi phí trước khi nhận lại hàng hóa.
 1. Sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày bưu gửi không được chấp nhận thì sẽ được chuyển thành bưu gửi không có người nhận và chúng tôi sẽ giải phóng hoặc bán gói hàng đó và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người gửi hàng hoặc bất kỳ ai khác.

12.  Nộp đơn yêu cầu bồi thường

 1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những gói vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc chậm trễ đối với bất kỳ mục nào được liệt kê trong Mục 3.1.
  1. Nếu bạn muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc một phần mất mát của gói hàng, bạn phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Viet An Express trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày giao hàng.
  1. Khiếu nại được giới hạn ở một yêu cầu cho mỗi Phiếu giao nhận hàng.
  1. Trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ gói hàng nào được giới hạn ở tổn thất và thiệt hại trực tiếp trên mỗi gói hàng đối với gói hàng không mua bảo hiểm.
  1. Nếu Người gửi hàng hoặc Người gửi chọn dịch vụ bảo hiểm của chúng tôi, chúng tôi sẽ bồi thường theo các tiêu chuẩn tương ứng.
  1. Bạn được yêu cầu nộp các tài liệu sau đây để tiến hành khiếu nại:
   1. Mẫu Yêu cầu khiếu nại (có sẵn từ Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của Viet An Express);
   1. Bản sao chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân Việt Nam (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với công dân không phải người Việt Nam);
   1. Tài liệu chứng minh giá trị gói hàng, ví dụ: biên lai, hóa đơn, hồ sơ giao dịch ngân hàng;
   1. (Nếu khiếu nại thay mặt công ty) Bản sao giấy đăng ký công ty và Thư ủy quyền của Người khiếu nại;
   1. (Nếu khiếu nại gói hàng bị hư hỏng) Cần có hình ảnh của gói hàng bị hư hỏng , bao gồm tất cả các phần và đóng gói đã hư hỏng
  1. Chúng tôi sẽ không phản ứng đối với bất kỳ khiếu nại nào cho đến khi bạn đã thanh toán tất cả các chi phí vận chuyển và bạn không được khấu trừ số tiền khiếu nại của mình từ các khoản phí đó
  1. Chúng tôi có quyền thu hồi gói hàng hỏng sau khi xử lý khiếu nại.

13.  Những trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 1. Bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của một người không được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng với chúng tôi, ví dụ: Người gửi hàng, Người nhận hàng, bên thứ ba, hải quan hoặc các quan chức chính phủ khác;
  1. Bất khả kháng, ví dụ chiến tranh (tuyên bố hoặc không được tuyên bố), đảo chính, nổi loạn, khởi nghĩa, khủng bố, bắt giữ con tin, đánh bom hoặc sử dụng vũ khí chiến tranh, hoặc bất kỳ phản ứng nào, bao gồm chỉ huy các tài liệu, đình công, Thiên tai, ví dụ Lũ lụt, động đất, bão.

14.  Điều khoản luật áp dụng

Các Điều khoản và Điều kiện sẽ được điều chỉnh theo luật pháp quốc gia và các bên chịu trách nhiệm không thể hủy bỏ phán quyết độc quyền của tòa án quốc gia

 1. Đồng ý và chấp thuận

Khách hàng đồng ý rằng khách hàng đã đọc và hiểu Quy định chính sách này và đồng ý và chấp thuận việc sử dụng dịch vụ của Viet An Express, xử lý và chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng theo Quy định chính sách này.

Viet An Express có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Quy định chính sách này. Bằng cách tiếp tục liên lạc với Viet An Express, tiếp tục sử dụng dịch vụ của Viet An Express sau khi Quy định chính sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, như vậy có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

Nhắn messenger

Gọi tư vấn Hương Nguyễn