Chương trình phát quà từ thiện, hỗ trợ bà con khó khăn lúc dịch covid, cùng nhau chia sẽ để mọi người vượt qua khó khăn.