Vận tải đường hàng không, đường biển
Tin Tức

Kim ngạch xuất khẩu sang một số nước châu Phi 8 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của Việt Nam sang hầu hết các thị trường lớn ở châu Phi 8 tháng đầu năm đều có sự tăng trưởng tích cực. 6 thị trường có mức tăng trưởng xuất khẩu là Nam Phi,An-giê-ri, Ga-na, Ni-giê-ri-a, Bờ Biển Ngà và Ăng-gô-la. Hai thị trường có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh là Ai Cập và Xê-nê-gan. 8 thị trường nói trên chiếm tới 72% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang toàn khu vực châu Phi 55 […]